Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że na Twoim urządzeniu będą zamieszczane pliki cookies lub podobne rozwiązania technologiczne w celach funkcjonalnych, statystycznych oraz marketingowych. Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Zamknij Dowiedz się więcej

SKUTECZNA OCHRONA PRZED UTRATĄ CIEPŁA - nowoczesne systemy izolacji poliuretanowych

Nawet minimalne nieprawidłowości związane z izolacją budynku mogą być odpowiedzialne za znaczne straty ciepła w przyszłości, a ewentualne błędy popełnione w trakcie montażu nie ujawnią się od razu, ale dopiero po kilku latach od zakończenia budowy. Ich wykrycie i naprawa jest procesem stosunkowo trudnym, czasochłonnym i dość kosztownym. Dlatego nie trzeba nikogo przekonywać, że wybór najlepszych jakościowo materiałów i metod izolacyjnych jest wręcz kluczowy.

Za najistotniejsze przy wyborze mate­riałów izolacyjnych słusznie uważa się parametry termoizolacyjne (m.in. niski współczynnik przewodzenia ciepła λ), niską nasiąkliwość wody oraz właściwie dobraną wytrzymałość mechaniczną. Wymienione parametry oraz poprawne wykonanie izola­cji są ważne, jednak równie istotne jest profesjonalne i rzetelne podejście do inwestora. Szczegółowa rozmowa, której celem jest zapoznanie inwestora z materia­łem, ze wszystkimi jego cechami i właści­wościami, spowoduje, że inwestor w pełni świadomie wybierze satysfakcjonujące go rozwiązanie.

Inwestor powinien być dobrze zaznajomiony z wszystkimi zaletami, ale również z wadami izolacji, nad wyborem której się zastanawia. Na rynku budowlanym nie istnieje ‚materiał idealny’, każdy ma zalety i wady, które dodatkowo mogą być spotęgowane niewłaściwym dobraniem do powierzchni aplikacji oraz złym wykonaniem. Niepoprawne wykonastwo dotyczy wszystkich materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku i jest jednym z większych zagrożeń na jakie narażony jest nieświadomy inwestor. Podejmując zatem decyzję dotyczącą izolacji warto powierzyć jego aplikację rekomendowanemu przez producenta specjaliście.

Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań do efektywnej izolacji budynków są systemy izolacji poliuretanowych Crossin Insulations®, czyli między innymi systemy izolacyjne na bazie poliuretanowej pianki natryskowej.

W porównaniu do innych materiałów, izo­lacja poliuretanowa o strukturze zamknięto komórkowej ma jeden z najniższych współczynników przewodzenia ciepła (λmean, i ≤ 0,021 W/(m·K)). Wyróżniają­ce są również jej parametry wytrzymałościo­we, co jest niezmiernie istotne w przypadku izolacji zewnętrznej np. fundamentów, dachów płaskich czy powierzchni ‚podposadzkowych’. Przykładowo wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym wynosi 400 kPa. Wartość ta jest kilkakrotnie wyższa od przyjętej, ale dzięki temu cała konstrukcja budynku zyskuje dodatkowe wzmocnienie. Co ważne, ta podwyższona wytrzymałość w żadnym stopniu nie wpływa na właściwości izolacyjne oraz sam koszt materiału. Powodem jest fakt, że właściwości izolacji poliuretanowej o podwyższonej wytrzymałości, są lepsze mimo porównywalnie mniejszych (często dość znacznie) grubości. Piankę Crossin Insulations®  cechuje również obniżona nasiąkliwość wody (Wp ≤ 11 kg/m2), dzięki czemu mimo upły­wu lat i zmieniających się warunków atmos­ferycznych zachowuje ona swoje właściwości  termoizolacyjne w tak wymagającym i trud­nym środowisku, jakim jest grunt.

Wśród kolejnych zalet pianki poliuretanowej (PUR) marki Crossin Insulations® należą również: doskonała przyczepność do różnych materiałów budowlanych (m.in. do bloczków betonowych, pustaków, cegły), wysoka wydajność oraz bezspoinowa meto­da aplikacji. Innowacyjna i nowoczesna technologia aplikacji z użyciem profesjonalnych, wysokociśnieniowych maszyn, skutecznie eliminuje pojawienie się ewentualnych mostków termicznych i pozwala stworzyć jednolitą, bezspoinową i energooszczędną powłokę. Dodatkowo, ze względu na swoją porów­nywalnie niską wagę, izolacja na bazie po­liuretanowej pianki natryskowej nie obciąża konstrukcji budynku.

izolacje natryskowe marki Crossin Insulations®

Ciekawym wyróżnikiem jeśli chodzi o izolacje natryskowe marki Crossin Insulations® jest jej dedykowane podejście pod konkretne zastosowania. W ofercie można znaleźć inne systemy do izolacji powierzchni zewnętrznych i inne do izolacji powierzchni wewnętrznych. Crossin Insulations®  to również systemy, które osobno zostały zaprojektowane do izolacji poddaszy, sufitów czy ścian. Oprócz doskonałej przyczepności wyróżnia je bardzo szybkie spienianie dzięki czemu płynna forma natryśniętego systemu nie kapie i nie spływa, co w efekcie mogłoby negatywnie wpływać na finalną grubość izolacji. W przypadku dedykowanych systemów do izolacji dachów płaskich na zewnętrz czy wylewek podłogowych, systemy wyróżnia delikatnie wolniejsze spienianie dzięki czemu system ma możliwość lepszego rozlania się na izolowanej powierzchni. Izolacje natryskowe Crossin Insulations® to również niezmienność parametrów wraz z upływem czasu oraz dzięki technologii Bio Defence Technology ochrona przed pleśnią, grzybami i innymi mikroorganizami.

Crossin Insulations®  to innowacyjna izo­lacja budynków, gdyż obok wyróżniającego się materiału, jakim jest poliuretan, znajduje się zaawansowana technologia nanoszenia i montażu. Wyjątkowe parametry pianek i systemów Crossin® sprawiają, że znajdują one swoje zastosowanie przy izolacji bu­dynków mieszkalnych i biurowych, obiek­tów przemysłowych i handlowo-usługowych oraz pomieszczeń gospodarczych.

Więcej artykułów